சங்க இலக்கியத்தில் அஃறினை உயிர்களும் அறிவியலும்

சங்க இலக்கியத்தில் அஃறினை உயிர்களும் அறிவியலும்

கட்டுரைகள் பொது கட்டுரைகள்

சங்க இலக்கியத்தில் அஃறினை உயிர்களும் அறிவியலும்

ப.மணிகண்டன்

மொழித்துறை, உதவிப்;பேராசிரியர்,

இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோவை-28. 

முன்னுரை

சங்க இலக்கியத்தில் இயற்கையில் காணப்படும் விலங்குகள், பறவைகள், மரஞ் செடி கொ

Read More →
இலக்கியங்களும் இனிமைகளும் என்று மாறாதவை

இலக்கியங்களும் இனிமைகளும் என்று மாறாதவை

கட்டுரைகள் பொது கட்டுரைகள்

கி.பி 250 - கி.பி 600 

இலக்கியங்களும் இனிமைகளும் என்று மாறாதவை


(கி.பி. 250 - கி.பி. 600)

பாண்டிய தலைநகர் மதுரையில் நடைபெற்ற கடைச்சங்கத்தின் இறுதிகாலத்திற்கு பின் சைவ சமய குரவர்கள் திருநாவுகரசர், சம்பந்தர் தோன்றிய காலத்திற்கு பின்

Read More →
Search